Biziň hyzmatlarymyz

01

Web saýtlary işläp düzmek

01

Web saýtlary we interfeýsleri döretmek boýunça baý tejribe

02

Her bir taslama doly önümçilik toplumyndan geçirilýär

03

Biz önümiňize tutuş ulanylýan döwründe goldaw bermäge taýýar

02

Programma üpjünçiligini işläp düzmek

01

Müşderiniň işiniň özboluşlylygyny göz öňünde tutup, işewürlik amallaryny awtomatlaşdyrmak üçin programmalary döretmek

02

Ornaşdyrmak hem-de hemişelik maslahat we tehniki ýardam bermek

03

Tehniki çözgütleri oňaýlaşdyrmak we gutarnykly işläp taýýarlamak arkaly önümi kämilleşdirmek.

03

Web dizaýn we Tanyşdyryş

01

Müşderiniň ähli isleglerini göz öňünde tutup, her bir taslama üçin aýratyn UI/UX dizaýny düzmek

02

Web saýt üçin aýratyn stili, nyşanlary işläp taýýarlamak, foto materiallary döretmek

03

Animasion we statik prezentasiýalary, logotipleri, interfeýsleri döretmek

04

Maslahat bermek

01

Maglumat Tehnologiýalaryny işewürlik we önümçilik amallarda ulanmak baradaky meselelerde kömek bermek

02

Dolandyryş we awtomatlaşdyrmak boýunça maslahat bermek. MT boýunça audit

03

Taslamalary derňew etmek we düzmek

05

Tehniki taýdan goldaw bermek

01

Siziň taslamaňyza tehniki taýdan ýardam bermek

02

Ähli komponentleri öz wagtynda täzelemek we sazlamak

03

Derňew we ýüze çykýan meseleleri öz wagtynda çözmek

06

Serwerleri we tor enjamlary sazlamak

01

Serwerleriň ähli görnüşleriniň ýagdaýyny anyklamak, sazlamak we hyzmat etmek

02

Islendik öndürijiniň tor enjamlaryny sazlamak

03

Siziň IT-infrastrukturaňyzyň dürs we bökdençsiz işlemegini üpjün etmek

Мобильная версия сайта временно недоступна!